Vi utför ackrediterade analyser av fasta bränslen och askor. Proven avser t ex: flis, spån, åkerbränslen, pellets, stycketorv, återvunna bränslen, briketter, plast, papper och aska.

Vi har både stora och små kunder och lång erfarenhet av att arbeta med professionella analyser av fasta bränslen och askor. Laboratoriet är ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025 och kan även erbjuda konsultuppdrag.Bränslelaboratoriet Umeå AB, Verkstadsgatan 13, 904 32 Umeå Tel:090-786 87 71